03/2007 Změna pozice opozice


Smyslem komunálních voleb je zvolit si zastupitele a následně další orgány obce, které povedou její správu a rozvoj v dalším období. Předpokladem rozvoje je existence vize, program a jeho realizace.

V obvyklé periodě dochází zpravidla k větším či menším personálním obměnám a mění se pozice opozice.

Opozice není válčící protistrana, ale je to partner na druhé straně stolu, se kterým by se měla vést diskuse prioritně o strategii rozvoje města, naplnění konceptu a jeho správě. To vše by mělo být základním obsahem koaliční dohody, které můžeme také říkat „komunální doktrína“.

Jestliže je opozice vstřícně pozvána k jednomu stolu, ke společnému vládnutí, nezná historie jiný důvod takového kroku, než ústupky či strategické  kompromisy.

Nastane-li takové splynutí, jeho důsledkem může být uspokojení opozice. Právě projevem takové fůze je, že není vůle k tomu, aby byl sdělen voličům vznešený obsah koaliční dohody či programového prohlášení. Již 6 měsíců bylo odkrojeno z koláče volebního období a volič stále neví, kterým směrem město vykročilo. 

Ovšem i pasivita je politikum. Pokud jsou naplňovány strategické veřejně politické dokumenty, je deklarativní dokument ve formě „programového prohlášení“ jenom obvyklou a očekávanou slušností vůči svým voličům.

Kritizovanou absenci lokální doktríny není možné podsouvat k požadavku „levicové opozice“. Je to absence politické slušnosti. Může to být také ustrnutí a pouhé udržování, resp. redukce na pouhý výkon prosté správy.

Pouhý výkon správy města by však mohl být outsoursován na specializovaný Facility management. Tím bychom  však popřeli význam voleb. Z útržkovitých a různě rozprostřených informací lze vysledovat a dedukovat  nové prvky a kroky přinášející dílčí změny, ale jejich pospojování do mozaiky koaliční dohody  je rébus.

Blíží se však „den vzkříšení“. Ten by mohl být spojen i s představením oficiální doktríny širokého koaličního seskupení.

 

mlat032007