05/1998 Vítr fouká od kocourkova

Téměř celé volební období městských zastupitelů trvalo, než poznali, že chod obce je řízen i zákonnou úpravou. Toto poznání bylo vyvoláno odcho-dem starosty právě v nejnevhodnějším okamžiku - měsíc před volbami do PSP a komunálními na podzim.

První heroické projevy o tom, že levou rukou budu řídit město a pravou akciovku přešly zcela záhy k odchodu do zákulisí a tím i nečekané doplňovací volby  radních, ovšem opomenuto toho, bylo, že město nemá svého statutárního zástupce.

Teprve nyní radní zjišťují, že osoba starosty případně osoby, vybavené určitými pravomocemi je do volby starosty nezbytná.

Šokující je vlastní přiznání  místostarosty Mgr. Karla Sedláře o neznalosti zákona o obcích zveřejněné  v Listech Jindřichohradecka dne 13.5., kde uvádí: “informovali jsme se totiž, že výkonem funkce starosty v souvislosti se samosprávou nemůže konkrétní osobu pověřit městská rada, ale pouze zastupitelstvo.“

Tato elementární neznalost o fungování orgánů obce je opravdu závanem od Kocourkova a také důkazem toho, že fyzikální zákony v samosprávě neplatí.

Není  toto jeho prohlášení i projevem nezávislosti zvolených funkcionářů nad zákonnými pravidly a náznakem rozkladu samosprávy?

Proto příště do samosprávy se zkouškou ze zákona o obcích, ne? 

 

13.5.98/mlat