10/2014 Vajgarská lávka/Krninský

Během tohoto léta zažil Jindřichův Hradec období rekonstrukce lávky pro pěší přes Malý Vajgar. Po tuto dobu, všechen provoz pěších i vozidel – včetně vozidel stavby stačil pojmout starý dobrý kamenný most.
Netvořily se nezvyklé fronty a provoz probíhal v klidu. To je důkazem dostatečné kapacity a průjezdnosti ve zmíněném úseku města.

V současné době je vyvíjen veliký tlak na vybudování nové komunikace (lávky) podél břehu Vajgaru, souběžně s Vídeňskou ulicí, které by měl tento projekt odlehčit.

To by představovalo značnou investici, následné úsilí při údržbě vzniklého díla a nelibost občanů bydlících ve zmíněné lokalitě.

Zdá se, že nehodnotíme naše počiny podle toho jak fungují nebo jak vypadají, ale podle toho kolik dokážeme proinvestovat peněz (čím více tím lépe)!

Nejsme ochotni vylepšovat dané situace, přizpůsobit se stavebně historickým podmínkám a vážit si jich. Chceme vše dosavadní popřít, opustit, začít úplně znovu, bohužel s novými chybami.

Na tomto místě by se dala snad vylepšit Vídeňská rozšířeným chodníkem, případně vhodným svodidlem, aby nemohlo dojít ke kontaktu chodců a vozidel, nebo jednosměrným provozem a odhlučnit nábřeží odstraněním dlažebních kostek.

Na každém kroku narážíme na věci, které si zaslouží kvalitnější provedení, nebo opravu, ale chybí finance. Jsme svědky toho, jak úzkostlivě město šetří penězi na každé maličkosti, přestože je tato třeba historicky cenná a důležitá. Máme plná ústa ekonomické krize, zadlužování, šetření a přitom směle a vážně zamýšlíme pustit se do honosných projektů a investic.

Bydlím na spojnici mezi starým městem a sídl. Vajgar. Podle ubývající frekvence pěších a dle stoupajícího počtu vozidel se divím, že ještě nikdo nenavrhl vybudovat pod Vajgarem tunel dálničního typu, abychom se mohli přemisťovat co nejrychleji pomocí našich naleštěných miláčků.

Obraz o frekvenci občanů chodících do města pěšky si můžeme také dotvořit v zimě, kdy se chodí přes led.

Pobřeží Rybnického předměstí, jehož se tato iniciativa týká, má jedinečný výraz, který tvořila celá staletí. Zamýšlenou pobřežní lávkou jej můžeme natrvalo porušit a dokonce znehodnotit!

Obávám se, že pro realizaci projektu lávky by museli značně přivřít obě oči pro občany tak přísní a neoblomní zástupci orgánů památkové péče a orgánů střežících Biokoridor podél Vajgaru a jedinečnost a čistotu zeleně ostrova.

Vzhledem k některým méně šťastným počinům posledních let, které v našem městě proběhly mě má dlouholetá restaurátorská činnost nutí také hodnotit a kritizovat.


Vlad. Krninský

 

Jar. Cempírek: Sochař a restaurátor, všestranně nadaný a neuvěřitelně šikovný člověk, opravuje to, co běžně přehlížíme a uchovává krásu města  Je citlivý na genia loci města Jindřichův Hradec a když míra jeho tolerance překypí, občas se vyjádří i perem.