22/2012 listopad

Štěk  26112012 Deník – Starosta Veselí na dvou židlích

Citace: Kromě vedení města bude po krajských volbách též v pozici uvolněného radního a mít na starosti resort financí a rozpočtu kraje. „Pozici starosty budu samozřejmě vykonávat, protože tím jsem svým voličům zavázán“. Od koaličních partnerů mám čtyři měsíce lhůtu, abych se rozhodl, zda jde obě funkce plnohodnotně vykonávat najednou, upřesnil Jaromír Novák, který už ví, kdo by ho případně na židli starosty vystřídal. Konkrétní jméno však nechce prozradit.

Zákon o obcích říká: ….“zastupitelstvo volí z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolává je z funkce,…..“

Zákon o obcích neříká:

a) ….“starosta jmenuje svého nástupce, či navrhuje zastupitelstvu, aby starostou jmenovalo jiného člena zastupitelstva, kteréhož jméno nechce starosta zatím prozradit“.

b) ..... že by panoval zákon o nástupnictví ani rodovém, ani jiným způsobem spřízněném. 

 

Štěk 26112012 Deník – Mladí neprotestují, protože by historii neznali, ale právě proto, že ji znají.

Citace: v Jižních Čechách se rozhořela nebývale silná polemika, která dal vzniknout nezávislým občanským iniciativám odmítajícím nejdříve jmenování komunistky ranní pro školství a kulturu,později komunistů v krajské radě obecně. Co začalo peticemi, přerostlo ve shromáždění, pokračuje stávkami studentů středních škol v osmi jihočeských městech a studentů Pedagogické fakulty Jihočeské university.  Dnes již nemáme studenty, kteří by se obávali veřejně vyjádřit své pochybnosti a nekriticky přejímali veřejně prohlašované „pravdy“. Proč nepřipustit to, že studenti svůj nesouhlas projevili na základě vlastního svědomí, ze své vlastní autonomní vůle, jako svobodné myslící bytosti. (Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D, TOP 09, kandidát na hejtmana)

Fakta z jiných krajů ČR o zastoupení zastupitelů z řad KSČM v radách krajů: Královédvorský (1. náměstek hejtmana, radní pro oblast sociální, celkem 2 osoby), Karlovarský (Náměstek pro ekonomiku, Náměstek pro školství a mládež, Kultura a památková péče, Životní prostředí, zemědělství, Správa majetku kraje, celkem 5 osob), Jihočeský (životní prostředí, školství, neuvolněný, celkem 3), Olomoucký (dva náměstci hejtmana),  Moravskoslezský (Náměstek – legislativa, Náměstek – sociální, kultura, Náměstek – majetek, neuvolněný, celkem 4 osoby), Plzeňský kraj (dvě osoby v radě), Středočeský (Zdravotnictví, Majetek, Finančnictví, kontrola, Kultura, památková péče, celkem 4 osoby), Ústecký (hejtman, náměstek a 4 osoby, celkem 6), Zlínský (náměstek – územ. plánování, život.prostředí, dopravu, celkem 2 osoby). Jihomoravský, Liberecký, Pardubický, Vysočina, Praha bez KSČM zastoupení v radách kraje)

Zákon o krajích říká: Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Pravomocí zastupitelstva je volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce, dále stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.

Selský rozum říká: zeptali se studenti: „mámo, táto, brácho, dědku, bábo, …koho budete volit? A koho že jste volili, byli-li jste vůbec volit? Vyzývat hejtmana je projev neznalosti systému, občané rozhodli ve volbách, výsledek je výstupem apatie, neschopnosti vyslovit svůj názor.  Proto  by se měli studenti zeptat v prvé řadě doma „mámo, táto, brácho, dědku, bábo", byli jste u urny nebo na chalupě a zejména by měli navrhovat změnu volebního systému, být aktivní nikoli ex post. 

Závěr:

a)  Studenti v ostatních krajích, jsou méně znalí naší historie, zákonů o samosprávách a povědomí o volebním systému.

b)  Je si závěru „a“ vědom i kandidát na hejtmana, TOP politik  Zdeněk Bezecný, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a profesor historie?

c)  Není vhodnější uvažovat o potřebě změny volebního systému do všech typů samospráv a parlamentu?