město a štěky

Každé město či region můžeme chápat jako složitý a neustále se rozvíjející organismus, jehož budoucí existence a rozvoj vyžaduje jasné definování cílů a strategií. Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů. Strategický plán rozvoje pak představuje jeden ze základních dokumentů města či regionu, který je založen na konsenzu veřejného a soukromého sektoru a také na aktivní účasti občanské společnosti. Město, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí. Dostupné a srozumitelné informace jsou základním předpokladem fungujícího vztahu mezi radnicí a občany.2021_2804_outsourcing?

Samosprávy obcí, územně samosprávného společenstvím občanů drhne a za pochodu se deformuje a do zastupitelstev pronikají občané jiných obcí až se z tohoto trendu může stát pravidlo.

2020_3004_JH_lokalita 2

Pro všechny, kteří jsou po přečtení článku v iDNES (duben 2020) překvapeni, šokováni, cítí se poškozeni tím, že nemají od Rady města žádné informace, nemohu říci více než to, že informace má ten, kdo informaci chce.

042020 JH_lokalita "třeboňská"

K rozpoutané diskuzi "víme co nechceme" a k připravené Petici jsem uvedl drobnou rekapitulaci: 22 let jsme mlčeli, nevyjadřovali se, nyní však víme, že nechceme to, k čemu jsme se mohli, resp. měli jako občané města vyjadřovat v průběhu minulých období, kdy se projednával území plán, který od roku 1998, kdy byly plochy v lokalitě „třeboňská“ zahrnuty do regulativů „NERUŠÍCÍ ZAŘÍZENÍ PODNIKATELSKÉ SFÉRY“, později „SMÍŠENÉ“, či se vyjádřit prostřednictvím svých volených zástupců, ostatně 6x se obměnilo zastupitelstvo. Nebo je vše manipulace, vyvolávání strachu, že centrum města se posune snad podobně jako se severní magnetický pól posunul asi o 1 tis. km za posledních 100 let a že centrum města snad vymře?

10/2014 Vajgarská lávka/Krninský

Zdá se, že nehodnotíme naše počiny podle toho jak fungují nebo jak vypadají, ale podle toho kolik dokážeme proinvestovat peněz ! Nejsme ochotni vylepšovat dané situace, přizpůsobit se stavebně historickým podmínkám a vážit si jich. Chceme vše dosavadní popřít, opustit, začít úplně znovu, bohužel s novými chybami.

09/2014 Okurková bouře ve Stínadlech

Stínadla se bouří. Stínadla chtějí přivést znovu k životu vontské zřízení. Boj o Velké Vontství se stupňuje. Chceme do něho zasáhnout!

08/2013 Okurková očista

Parné léto, dusno, o čem psát a mluvit svým jménem před netrpělivou veřejností?

05/2011 Tyrkysové město

I bez tyrkysové nadsázky lze pochopit, že pohostinnost, vstřícnost a dynamický rozvoj cestovního ruchu není spojen s novými barvami, ale se strategií a jejím naplňováním.

04/2011 Naše malá scéna

Vybagrujme tedy v této části zasypané parkány, vybudujme v linii mléčného baru nový multifunkční kulturní stánek, jindřichohradeckou Baziliku. Proč nepřijmout odvážná řešení?

10/2010 Jemně o volbách

Volby jsou daný cyklus. Je to obnova mrtvých buněk za živé, prostá regenerace obecního organismu, nová vůle k životu. Je přirozené, že buňky po čtyřech letech stárnou, některé přetvávají dvojí cyklus a některé se vyznačují zvláštní odolností.

2010 17. listopadu

Sešli se aby si připomenuli běh času a také několik výročních dnů naší historie a zejména na význam 17. listopadu a význam pravidelné periody a uzavřeli to stručným závěrem, že život je DADA a východiskem je permanentní revolta.

2010 Renesance renesance

Se sametem se otevřely dveře též návratu renesance do renesančních objektů. Jeden z významných jezuitských objektů, kolej na 15. poledníku v Jindřichově Hradci směřuje cílevědomě k renesanci

11/2010 Kdo za to může?

Přenos poměrného počtu mandátů do Rady je jenom naplněním vůle voličů. Ti předpokládají, že Radní spravují město v jejich vůli, tedy v poměru mandátů, ve kterém byli zvoleni.

2009 Kuželky na odpis?

Je třeba trochu nadčasové vize. Existuje však nadčasový pohled nebo alespoň dostatek sebereflexe? Můžeme chtít sebereflexi po kohoutovi, když tuší, že si může zobnout?

03/2007 Změna pozice opozice

Opozice není válčící protistrana, ale je to partner na druhé straně stolu, se kterým by se měla vést diskuse prioritně o strategii rozvoje města, naplnění konceptu a jeho správě.

02/2007 Utajená diskuse

Nedozvíme se to ani v diskusním bloku městského webu, ani na stránkách hosp. komory. Nejsou žádné dotazníky, ankety, tak kde a na jaké úrovni je ta diskuse vedena?

10/2006 ad Zbrojnice

Vlastní schválení záměru prodeje není koncepční řešení a z pohledu do budoucna je velmi krátkozraké. Jedinou koncepcí a řešením, které bychom jako občané města měli očekávat je vyhlášení výběrové řízení ke zpracování studie využitelnosti.

02/2003 Městský hotel v Alpách

Absence strategické vize rozvoje města v kompletním segmentu jednotlivých služeb se ukazuje již jako nejvíce potřebný dokument, výchozí i pro nakládání s majetkem města.