město

Každé město či region můžeme chápat jako složitý a neustále se rozvíjející organismus, jehož budoucí existence a rozvoj vyžaduje jasné definování cílů a strategií. Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů. Strategický plán rozvoje pak představuje jeden ze základních dokumentů města či regionu, který je založen na konsenzu veřejného a soukromého sektoru a také na aktivní účasti občanské společnosti. Město, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí. Dostupné a srozumitelné informace jsou základním předpokladem fungujícího vztahu mezi radnicí a občany.krninský vladimír

krninský vladimír

Sochař a restaurátor, všestranně nadaný a neuvěřitelně šikovný člověk, opravuje to, co běžně přehlížíme a uchovává krásu města (J. Cempírek). Je citlivý na genia loci města Jindřichův Hradec a když míra jeho tolerance překypí, občas se vyjádří i perem.