02/2007 Utajená diskuse

......... aneb historie se opakuje

Průmyslová zóna je zaklínadlo a klišé  komunální  politiky. Připomíná mi to dobu, kdy obce v nevyhlášené soutěži soupeřily o to, „kdo dříve a kdo větší kulturák“, kterému nedokázaly dát dlouhodobě obsah.

Průmyslová zóna je spojována s přípravou nového, dosud nezastavěného území. Veřejná podpora principu „vybydlet a nechat být“. Kolik je však na území města ploch, které je možné zařadit do kategorie „brownfields“? Je jich rozhodně více, než nabízí zájmová lokalita k přípravě průmyslové zóny.

„Diskutuje se rentabilitě průmyslové zóny“, prohlašuje téměř palcový titulek Deníku Jindřichohradecka. Kde a na jaké úrovni se diskutuje se však v rozhovoru nedočteme. Nedozvíme se to ani v diskusním bloku městského webu, ani na stránkách hosp. komory. Nejsou žádné dotazníky, ankety, tak kde a na jaké úrovni je ta diskuse vedena? 

Kdo dřív přijde, ten dříve mele. To platilo vždy a zřejmě bude platit i nadále. Průmyslová zóna v Českých Velenicích byla jednou z prvních v republice, s masivní finanční i mediální podporou a dosud je snad jednou z největších v ČR, ale také řídce obsazenou. Povedla se průmyslová zóna v Kamenici nad Lipou, města Nová Včelnice i Lomnice nad Lužnicí jsou v přípravách dále. Větší perspektivu ke zřízení, ale zejména naplnění průmyslové zóny by mohla mít Kardašova Řečice zejména k lepší budoucí dopravní obslužnosti. A není vyloučeno, že by mohla být Kardaška i pružnější.

V rozhovoru se dozvíme o sporech ve výběru lokality. Který japonský investor klepe na brány města? Pokud je tu vážný zájemce, mělo by být vedeno vážné a rozhodné jednání, stejně jako v případě Nošovického zelí. Pokud však není nikdo ani v dohledu, je to skutečně pouhé klišé.

Potom by měla být vedena skutečně vážná a veřejná diskuse i s přijetím možného jiného závěru než je v rozhovoru předjímán jako jedinečný přínos pro město, a to zejména z pohledu širšího kontextu a ne jenom katastru města.

V rámci nadsázky lze použít příměr  roku 1341, kdy obec Hůrky (u Nové Bystřice) získala od krále Jana Lucemburského městská práva dříve než  Jindřichův Hradec. Teprve žárlivost Jindřichohradeckých pánů na obec Hůrky byla iniciativou k jejich pozdějšímu nabytí městských práv pro město J.Hradec. Není to příkladné i dnes?   

 

mlat022007