042020 JH_lokalita "třeboňská"

K rozpoutané diskuzi "víme co nechceme" a k připravené Petici jsem uvedl drobnou rekapitulaci: 22 let jsme mlčeli, nevyjadřovali se, nyní však víme, že nechceme to, k čemu jsme se mohli, resp. měli jako občané města vyjadřovat v průběhu minulých období, kdy se projednával území plán, který od roku 1998, kdy byly plochy v lokalitě „třeboňská“ zahrnuty do regulativů „NERUŠÍCÍ ZAŘÍZENÍ PODNIKATELSKÉ SFÉRY“, později „SMÍŠENÉ“, či se vyjádřit prostřednictvím svých volených zástupců, ostatně 6x se obměnilo zastupitelstvo. Nebo je vše manipulace, vyvolávání strachu, že centrum města se posune snad podobně jako se severní magnetický pól posunul asi o 1 tis. km za posledních 100 let a že centrum města snad vymře?

Ke stažení