10/2006 ad Zbrojnice

................................... a co z toho vyplývá                                                

Zastupitelstvo Města schválilo záměr prodeje „hasičárny“ a nyní uvádí veřejnou nabídku ke koupi této nemovitosti.  Co taková informace znamená? Město je vlastníkem objektu již 6 let. Za 6 let vlastnictví je jedinou koncepcí předkládanou úřadem města zastupitelům - schválení záměru prodeje. Není to laciné a velmi málo?

„Záměr" sice obec k ničemu nezavazuje, jak to vysvětluje starosta a ani nezakládá žádný právní nárok eventuálních žadatelů. Opak je pravdou. Může působit neseriozně, zvláště nebude-li přistoupeno ke schválení prodeje. Jaký je důvod k tomu, vzbuzovat byť nepatrné iluze o možném prodeji? Je velmi neseriozní zdůvodňovat schválení záměru „zkouškou ohněm“. 

Měli bychom si uvědomit lokalizaci objektu a jeho návaznost na sportovní komplex uprostřed města. Které město má ve svém centru zázemí pro sportovně odpočinkové aktivity? Celé prostředí tohoto komplexu prochází postupnou revitalizací. 

Vzpomeňme si proč byla západní stěna zimního stadionu několik let neomítnuta. „Zimák“ měl mít ve své ucelené podobě ještě ubytovací zázemí.  Dnes se např. pro ubytování evidentně nabízí využít budovu „hasičárny“. Měli bychom bez jakýchkoli pochyb považovat objekt „hasičárny“ za nedílnou součást a potenciál sportovní infrastruktury města.

Zimní stadion i sportovní hala je majetkem města. Velkou chybou a strategickým omylem by bylo, kdyby byl radou předložen k poslednímu jednání ve svém volebním období návrh ke schválení prodeje tohoto objektu.

Vlastní schválení záměru prodeje není koncepční řešení a z pohledu do budoucna je velmi krátkozraké. Jedinou koncepcí a řešením, které bychom jako občané města měli očekávat je vyhlášení výběrové řízení ke zpracování studie využitelnosti.

Takový závěr by měl být standardním doporučením úřadu města při nakládání s majetkem města a jediným návrhem předkládaným zastupitelům.

Tento případ ukazuje na nedostatečnou komunikaci s občany a zřetelnou absenci komisí či výborů, jejichž prostřednictvím by se mohli občané města aktivně zapojit do tvorby strategie města, plánování a realizace.

 

mlat03102006