11/2010 Kdo za to může?


Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je voleno vůlí občanů v komunálních volbách. Občané svoji vůli vyjádřili. Dali mandát zvoleným zástupcům k tomu, aby spravovali obec.

Dnešní situace v J. Hradci, snad i v několika dalších obcích je důsledkem absence ustanovení Zákona o obcích, ve kterém by měla být zakotvena povinnost přepočtu zvolených zastupitelů z jednotlivých volebních stran do Rady. Tedy poměrné zastoupení členů Rady dle procentního vyjádření s obvyklým zaokrouhlením.

Podle zjištěného poměru možného zastoupení stran v Radě, radních mandátů by volební strany delegovaly na ustavujícím zastupitelstvu své zástupce z řad zastupitelů do Rady. Teprve až takto delegovaní radní by volili ze svých řad starostu a místostarosty.

Po ustanovení Rady by ji dále řídil tajemník a osoba starosty a místostarostů by byla volena nově ustanovenými radními ve 12 hod. režimu konkláve tak, aby jméno starosty mohlo být již druhý den zveřejněno.

Tímto řešením je bezkolizně a transparentně vyjádřena vůle voličů až do úrovně Rady obce. Toto řešení by vedlo k větší odpovědnosti stran za delegaci svých zástupců do Rady, zástupců schopných vykonávat operativní správu města. Toto řešení také vede k větší odpovědnosti volebních stran za nominaci kandidátů do voleb.

Taková úprava zákona o obcích  by vedla k narovnání zatímního postupu, dle kterého mají zvolení zastupitelé možnost změnit vyjádřenou vůli voličů vytvářením různých koaličních seskupení.

Tímto řešením by se odstranily průniky různých klik a lobistických zájmů a správa věcí veřejných by se tak vrátila do skutečné vůle občanů obcí. Odstranila by se tak trapná koaliční vyjednávání a zbytečné prodlužování.

V případě takové zákonné úpravy by se nemohl za vítěze voleb považovat ten, kdo nezíská nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu a nemohl by si tak nárokovat nepoměrné zastoupení, které vede jenom k nedohodě, blokaci a rozčarování voličů. 

Námitka, že by tento systém umožnil vstup komunistů do Rad měst a obcí je lichá. Volební strany musí vyvinout větší aktivitu, iniciativu a získat své hlasy v transparentním a koncepčním řešení, formulaci tezí strategických programů rozvoje obce. Stranická mašinerie je nebezpečná, ať přichází z kterékoli strany. Vymývá nám mozek tím, že jedině parlamentní strany jsou determinovány ke správě obcí. Otázkou je, zda pro komunálky má existence politických stran jiný smysl než masivní mediální záštitu. 

Navržené řešení považuji za vhodnější a serioznější než přímou volbu starosty. Přenos vůle voličů poměrným zastoupením až do úrovně Rady by byl spravedlivou odměnou voličům, zajištěnou ze zákona.

Demokracie je v otevřené diskuzi, směřující k nalézání cesty rozvoje obcí mezi zvolenými zástupci a veřejností. To je podstata voleb do zastupitelstev obcí. Přenos poměrného počtu mandátů do Rady je jenom naplněním vůle voličů. Ti předpokládají, že Radní spravují město v jejich vůli, tedy v poměru mandátů, ve kterém byli zvoleni.

Proto čerstvě zvolení zastupitelé nemohou mít možnost svévolně měnit poměr zastoupení v Radě jiným přeskupením  mandátů, vytvořeným dle své či vůle jiných vlivových skupin či vyšších stranických sekretariátů. To je znehodnocení vyjádřené vůle občanů, znevážení principu voleb a zvolených zastupitelů. Že tak lehce a svévolně lze změnit vyjádřenou vůli voličů zákonodárce nepochybně nepředpokládal.

Iniciujme změnu Zákona o obcích! 

 

mlat112010