2021_2804_outsourcing?

Návrat samosprávy do obcí, územně samosprávného společenstvím občanů stále drhne a za pochodu se deformuje či se cíleně transformuje  do formátu ustanovení zastupitelstev vyšší mocí nebo vyššími zájmy?

A tak nám do zastupitelstev pronikají občané jiných obcí až se z tohoto trendu může stát pravidlo a v podstatě i nepřímo nastaven kontrolní prvek nad obcemi, které budou řízeny občany odkudkoli, např. i z Jarošova n/N. a dalších obcí, pokud nebude výkon správy outsourcován.  

A tak zastupitelstvo 28.4.2021 neschválilo zánik mandátu zastupitelky paní Milady Petrů z důvodu pozbytí volitelnosti podle § 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí  13 hlasy koaličních zastupitelů + rozhodujícím hlasem samotné Milady Petrů. 

Protože jsou v soc. sítích publikovány různé zkreslené prezentace, v přílohách jsou faktická podání pro porovnání a ujasnění si názoru.

Ke stažení